• Cụ ông 78 tuổi khổ sở vì chứng rối loạn tình dục

    Cụ ông 78 tuổi khổ sở vì chứng rối loạn tình dục

    Vợ bị tai biến mạch máu não từ nhiều năm trước nhưng gần đây, ngày nào cụ M (78 tuổi) cũng đòi "gần gũi". Con cháu tách hai cụ ra, cụ lại bắt các con phải đưa đến những tụ điểm có gái mại dâm để giải quyết nhu cầu…