THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM và THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

  • Đăng tin: Thứ tư, 13/03/2019, 14:15
  • Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter Share on Zing Share on Link Hay print
Bên cạnh đó để cho Thương Hiệu có thể trường tồn và bền vững thì cần có một yếu tố rất quan trọng chính là “Đạo Đức”. Mọi sự nên đều từ đạo đức, bởi vì đạo đức tốt, nhân cách tốt thì mới xứng đáng để lên mức cao hơn, bền vừng hơn trong xã hội

Việc xây dựng thương hiệu cần phải trả lời được 3 câu hỏi.
- Tôi là ai?
- Tôi làm được gì cho khách hàng?
- Tại sao khách hàng nên quan tâm tới tôi?

Bên cạnh đó để cho Thương Hiệu có thể trường tồn và bền vững thì cần có một yếu tố rất quan trọng chính là “Đạo Đức”. Mọi sự nên đều từ đạo đức, bởi vì đạo đức tốt, nhân cách tốt thì mới xứng đáng để lên mức cao hơn, bền vững hơn trong xã hội. Hay nói cách khác đó là sự tử tế. Hãy chia sẻ sự tử tế tới càng nhiều người càng tốt.

Hãy tử tế!

Một suy nghĩ liên quan đến 3 câu hỏi ở trên và yếu tố đạo đức nếu áp dụng vào cho mỗi phòng ban ở doanh nghiệp thì thế nào?

- Phòng chúng tôi là phòng gì?
- Phòng chúng tôi mang lại gì cho doanh nghiệp?
- Tại sao lại là phòng chúng tôi?

Tiêu chí, định hướng cho mỗi phòng ban cũng rất quan trọng. Cần phải nhất quán trong mọi việc, tinh thần hỗ trợ, sự tử tế, ...

Cũng chính 3 câu hỏi trên cùng với đạo đức xuyên suốt trong quá trình thì liệu rằng có thể sử dụng cho mỗi thành viên, mỗi cá nhân ở trong phòng ban trong tổ chức của bạn? Ngoài các kỹ năng trong công việc thì nhất thiết đạo đức cũng cần các nhà quản lý, lãnh đạo phải chú tâm. Hãy dạy cho nhân viên của mình về tư cách đạo đức, cách ứng xử, dạy cho họ về sự tử tế.

Ví dụ: trong doanh nghiệp kiểu gì cũng có những cá nhân trong doanh nghiệp không hề ưa gì nhau. Và rồi mâu thuẩn, chuyện cá nhân lẫn lộn cùng với công việc. Chắc chắn rằng kết quả của công việc đó sẻ không tới đâu.


Vậy thì theo cá nhân mình nghĩ dù là không thích gì nhau nhưng xin hãy tử tế, xin hãy xem nhau là đồng nghiệp để hợp tác và tạo ra kết quả tốt cho doanh nghiệp.

Trần Văn Hải/PTDNV