Tương lại là lựa chọn

Chơi với người giỏi, bạn sẽ dần giỏi theo; chơi với người lười biếng, bạn sẽ học theo thói lười biếng. Gần gũi, tương tác với người tử tế, bạn sẽ sống tử tế; giao du với kẻ bội nghĩa, vô ơn, bạn sẽ dần bị đầu độc bởi lối sống bội nghĩa, vô ơn.