Tương lại là lựa chọn

  • Đăng tin: Thứ hai, 01/04/2019, 10:21
  • Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter Share on Zing Share on Link Hay print
Chơi với người giỏi, bạn sẽ dần giỏi theo; chơi với người lười biếng, bạn sẽ học theo thói lười biếng. Gần gũi, tương tác với người tử tế, bạn sẽ sống tử tế; giao du với kẻ bội nghĩa, vô ơn, bạn sẽ dần bị đầu độc bởi lối sống bội nghĩa, vô ơn.

Tiếng Anh có câu: "You are the average of the five people you spend the most time with", có nghĩa là, bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người bạn dành thời gian (giao du) nhiều nhất.

Nếu bạn dành nhiều thời gian giao du với người tiêu cực, bi quan, bạn sẽ dần trở thành tiêu cực, bi quan. Nếu bạn dành nhiều thời gian bầu bạn với người có tư duy tích cực, lạc quan, bạn sẽ được tiếp năng lượng từ họ, và dần trở thành người lạc quan, có tư duy tích cực.

Chơi với người giỏi, bạn sẽ dần giỏi theo; chơi với người lười biếng, bạn sẽ học theo thói lười biếng. Gần gũi, tương tác với người tử tế, bạn sẽ sống tử tế; giao du với kẻ bội nghĩa, vô ơn, bạn sẽ dần bị đầu độc bởi lối sống bội nghĩa, vô ơn.

Bạn là trung bình cộng của những người bạn thường xuyên chuyện trò, bầu bạn, kết giao...

Có người hỏi cắc cớ, vậy em suốt ngày dạy kèm học sinh yếu thì sao? Cũng vậy đấy ạ! Bạn sẽ giúp học sinh bớt yếu nhờ tương tác với bạn. Nhưng nếu bạn dành trọn thời gian đời mình chỉ cho học sinh yếu, mà không dành chút nào để học hỏi ở người giỏi hơn mình, dù là trực tiếp gặp gỡ, hay gián tiếp thông qua sách vở, internet, điện thoại..., bạn cũng sẽ dần lụt nghề và cũng sẽ yếu đi thôi!

Hãy dành nhiều thời gian giao du, tương tác, theo dõi, học hỏi ở những người tử tế, chính trực, sống lạc quan, những người có ảnh hưởng tốt đến lối sống, lối tư duy và tương lai của bạn. Và hãy tránh xa những người mà bạn KHÔNG muốn trở thành!

Tương lai là do chính mình lựa chọn, không ai khác!

Người viết: Long Nguyen Huu