Số người bị tước giấy phép lái xe ở Việt Nam trong hai năm lên đến 775.000

  • Đăng tin: Thứ bảy, 09/03/2019, 21:39
  • Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter Share on Zing Share on Link Hay print
Cảnh sát giao thông đã xử lý 9 triệu trường hợp vi phạm, phạt 5.600 tỷ đồng, từ 2017 đến 2/2019

Cảnh sát giao thông đã xử lý 9 triệu trường hợp vi phạm, phạt 5.600 tỷ đồng, từ 2017 đến 2/2019